сряда, 10 юли 2013 г.

Кейнс и в България

Защо е създаден този блог?
Отговорът е лесен - защото няма публични кейнсианци в България. В медиите и в интернет позицията на икономиката на съвкупното търсене и предлагане не е представена, позициите на кейнсианците са изкривени от техните противници.

За съжаление икономическа политика не се обсъжда сериозно. Има пълно единодушие по всички големи въпроси за бюджета, валутната и паричната политика. Но все пак има едно недоволство от статуквото - но липсата на истински спор за политики довежда само до емоционален и конспиративен поглед върху света. Трябва да има нещо гнило в Дания.


Защо Джон Мейнард Кейнс?
В  „Обща теория на заетостта, лихвата и парите“ той пише: „идеите, не паричните интереси са опасни за доброто и злото“. Това ще бъде и идеята на този блог. Тук няма да се разкриват конспирациите на хора с финансов интерес, но ще се разобличават идеите, който не се поставят под въпрос. За неволната безработица в България, за спекулативните приливи и отливи на инвестиции, за варварският валутен борд, за уж конвергентната инфлация. 

Трудът на Кейнс не е религиозен текст за този блог, а извор на идеи за решения на текущи проблеми, инструменти за организирано и отворено мислене. Тук няма догми и говорене за утопичен свят, а решения за да можем да живеем по-сигурно и по-щастливо.

Няма коментари:

Публикуване на коментар