неделя, 21 юли 2013 г.

Емитирането на ДЦК ще повиши ли лихвите?

Свръхликвидност


Често по медиите се спекулира с този въпрос, а цялата идея като че ли идва от либертарианските икономисти. Всяват страх - всяка намеса във финансовите пазари уж ще доведе до повишаване на лихвите.

За което има и логика - ако държавата  вземе голям заем от банките (емитирайки ДЦК които те купуват), няма да има толкова пари за останалите им клиенти - банките ще им ги дават с по-голяма лихва.

Но в сегашните условия това не е проблем, българската финансова система е силно ликвидна - повечето банки имат предостатъчно резерви от пари в брой. Всъщност банките са толкова ликвидни че са склонни да си дават краткосрочни заеми почти без лихва! Естествено трябва да си друга голяма финансова институция, но за това по-надолу.

Това може да се разбере от този индекс (сайт на БНБ):


Индексът ЛЕОНИА (LEONIA: LEv OverNight Index Average) се изготвя съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Ей Си Ай България - БДА и Българската народна банка (БНБ).

ЛЕОНИА е лихвен процент по реални сделки овърнайт, изчислен като среднопретеглена стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на междубанковия пазар в България от представителна група банки.

...

Индекс ЛЕОНИА за 19.07.2013: 0.02%

А пък в момента коефициента на ликвидност е 25%, като законовото изискване е 10%!

За да почне емитирането на ДЦК да "изтласква" ("crowd out") частният сектор от пазара за пари, трябва значително да намалеят резервите на банките и да раздадат много от тези пари под формата от кредити.


А ДЦК се емитират редовно на вътрешният пазар - по-голямата част от дефицитите се взимат от там.

Логичният въпрос е - ако банките имат толкова много пари, защо лихвите са високи? Всъщност не всички лихви са високи - за това например често вече се предлага разсрочено плащане без оскъпяване. Но когато има висок риск, той влиза в лихвата. А рисковете са големи - от безработица, фалит на бизнеси. От горе на всичко много от добрите потенциални клиенти ги е страх да вземат на заем!


Няма коментари:

Публикуване на коментар