събота, 20 юли 2013 г.

Трябва ли България да балансира бюджета си по време на кризата?Краткият отговор е: не сега, не по време на такава криза.

Балансирането на бюджета е нещо на пръв поглед просто - харчиш толкова, колкото получаваш. Да харчиш пари които не нямаш в резерв изглежда безотговорно, но напротив - големият размер и потенциал на държавата прави балансирането на бюджета безотговорно.

Не, защото има по-настоящ проблем.

Както показват данните кризата предизвиква в България бюджетен дефицит на държавата: тя продължава да харчи като преди, но получава милиард по-малко от данъци. Но през същото време трябва да отчетем че за това време значително по-малко хора работят:

- 200 хил.д. по-малко ако гледаме хората които търсят работа и не са си намерили (това което влиза в статистиката за безработицата)

- Половин милион ако се гледа заетостта - колко души са всъщност на работа. Така отчитаме хората, които са се отказали да си търсят работа и вместо това разчитат на семействата си.

Тези половин милион изчезнали (включително емигрирали) дали изведнъж са станали негодни за работа? Или са изгубили желание да работят? Кликнете да разгледате данните.


Безработицата означава бедност, социално изключване, нисък ръст, по-малко възможности за всички. Когато твоят работодател не наема означава и че няма да те повишат.

Не, защото дългът на държавата не е проблем само ако икономиката расте.

За демонстрация се вижда как последното десетилетие България рефинансира дълга си вместо да го изплати наведнъж, защото е трудно да го намаляваш през цялото време:

Но когато имаме растящо БВП:

Отношението дълг-към-БВП пада много бързо с голям ръст. Както обича да казва Лари Съмърс - дългът-към-БВП се състои от числител и знаменател. Вижда се как милиардите дълг тежат по-малко десет години по-късно. Ако смятате тежестта на държавният дълг за много важен проблем, то постигането на реален икономически ръст трябва да е с много по-голям приоритет от колкото намалянето на харченето в определена година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар